CÔNG TY TNHH ĐẠI HỒNG PHÁT

cộng tác viên

Đăng kí làm cộng tác viên của công ty Đại Hồng Phát

Đại Hồng Phát luôn mong muốn được hợp tác với các nhà bán lẻ chuyên và không chuyên khác. Qua hệ thống cộng tác viên bán hàng mà chúng tôi xây dựng, bạn có thể bán hàng cho Đại Hồng Phát mà không cần hệ thống website và tương ứng với các sản phẩm nhất định, sẽ có một mức triết khấu nhất định khi bạn hoàn thành đơn hàng theo quy định.

Hướng dẫn: Hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi để đăng kí làm cộng tác viên. Sau đó bạn cần lựa chọn sản phẩm để bán, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng của bạn và bán hàng.

Hàng tháng, bạn sẽ được hưởng doanh số triết khấu dựa trên hàng hóa giao dịch thành công dựa trên doanh số bán hàng thông qua tài khoản của bạn.

Chúng tôi luôn chào mừng bạn gia nhập đại gia đình Đại Hồng Phát.