Showing all 6 results

Máy lọc nước tổng công nghiệp và bán công nghiệp

Bộ lọc tổng 600L/H

11.900.000

Máy lọc nước tổng công nghiệp và bán công nghiệp

Hệ thống lọc tổng GWF 01 (1000L)

25.000.000

Máy lọc nước tổng công nghiệp và bán công nghiệp

Hệ thống siêu lọc nước UF

45.000.000

Máy lọc nước tổng công nghiệp và bán công nghiệp

Máy lọc nước RO công suất 50L/H

9.000.000

Máy lọc nước tổng công nghiệp và bán công nghiệp

Máy lọc nước RO công suất 60L/H

11.500.000

Máy lọc nước tổng công nghiệp và bán công nghiệp

Máy lọc nước RO công suất lớn 30L/H

7.000.000

Hotline: 0964797898